Kiropraktik – en evidensbaserad vårdform

Med begreppet ”evidens” menas att det finns vetenskapligt stöd för att en behandlingsmetod är effektiv och säker. Kiropraktiken har, liksom läkarvetenskapen, utvecklats snabbt under 1900-talet och det finns nu vetenskapligt belägg för kiropraktisk behandling.

Ett stort antal vetenskapliga forskningsrapporter har granskat manipulationsbehandling och funnit bevis för effektivitet och säkerhet. Läs mer om forskningen på Skandinaviska Kiropraktorhögskolans hemsida.

Norrköping

Lundatorpsvägen 9
011-101064
citykiropraktiken@telia.com

Linköping

Fridtunagatan 24
010-103 54 44
citykiropraktiken@telia.com